Over mij

In het coachvak komt voor mij alles samen. Tijdens mijn master verandermanagement leerde ik hoe je mensen kan begeleiden tijdens een verandertraject en leerde ik tevens de basis van het coachvak. Toen voelde ik ook dat dit beroep het beste past bij mijn persoonlijkheid. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om mensen op een dieper en persoonlijker niveau te leren kennen om van daaruit te kijken waar iemand precies vastloopt en hoe we dit samen kunnen oplossen. De afgelopen jaren heb ik mij daarom zowel in de praktijk als in theorie verder ontwikkeld als coach. Op dit moment ben ik bezig met een opleiding voor schemacoaching, dit is afgeleid van schematherapie. Bij deze coachvorm is het mogelijk om op een evidence based manier te achterhalen welke disfunctionele patronen jou in de weg zitten en kun je concreet werken aan het herstel hiervan. Dit is grondig werk en zeker geen Quick fix. Ik geloof niet in externe krachten en een simpel universeel stappenplan. Diepgewortelde patronen die jij mogelijk al bijna een leven lang uitvoert verander je niet 1-2-3. En hoe we jouw patronen moeten aanpakken hangt af van verschillende factoren, zoals persoonlijkheid, levensgebeurtenissen en cultuur. Doordat we de kern kunnen aanpakken is dit een duurzaam traject waar jij (en mogelijk ook anderen) de rest van je leven van kan profiteren.

Ik houd ervan om orde te scheppen in jouw chaos. Door te luisteren, te observeren, te structureren en te analyseren komen we tot de kern van jouw problemen. Mijn doel is dat jij je comfortabel en onbegrensd voelt om jouw gedachten met mij te delen. Ik hou niet van vaag gepraat of grote woorden. Ik ben concreet en praktisch, waardoor je direct weet waar je aan toe bent en daadwerkelijk aan de slag kan met je vraagstukken. Ja, ik ben empathisch, maar ik zal je ook helpen inzien waarom je leven op bepaalde punten steeds hetzelfde verloopt. Samen gaan we op zoek naar wat je nodig hebt.

Voor mij is de waarde zelfontwikkeling cruciaal. Dit uit zich in mijn gestapelde studies – vanaf het vmbo tot en met de universiteit – en de opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd. Mijn kennis zet ik waar mogelijk in tijdens de coachsessies. Zo heb ik als politicoloog ervaring met de (machts)verhoudingen en spanningsvelden in de maatschappij. Mede hierom vind ik het zeer belangrijk dat er structurele oplossingen komen voor de grote vraagstukken op en rondom de werkvloer. Denk hierbij aan het bestrijden van intimidatie, discriminatie of pesten.

Naast het coach-zijn heb ik nog verschillende andere rollen. Zo ben ik de partner van Kees, ben ik de moeder van onze zoon James (1,5) en de bonusmoeder van Klaas (14), Juul (13) en Willem (9). Dit is heel gezellig, druk EN leerzaam! Want we willen de kinderen uiteraard wat meegeven van de kennis die ik heb over basisbehoeften, regie houden over je leven en dicht bij jezelf blijven. Dat we ze hiermee kunnen helpen is waardevol, maar wordt niet altijd op waarde geschat. Zo vraagt Juul bijvoorbeeld soms of het even wat minder “psychologisch” kan… Tja, perfect ouderschap bestaat niet.

Het is mijn missie om gezonde (werk)omgevingen te creëren waarin jij je vrij kan ontwikkelen en veilig met anderen kan samenleven- of werken.

Mijn achtergrond

Cursus Schematherapie (afronding najaar 2023)

Alle mensen hebben één of meerdere disfunctionele schema’s. Deze helen of hiermee leren omgaan draagt bij aan een meer ontspannen en gelukkiger leven. Dit is precies wat ik leer bij de cursus Schematherapie. Ik krijg ontzettend veel energie van het volgen van deze cursus omdat deze methoden een bewezen langdurige oplossing is en patronen daadwerkelijk doorbreekt. Op een diepe, maar zeer overzichtelijke manier leer je disfunctionele patronen te herkenen en te doorbreken. Dit gun ik iedereen en daarom wil ik deze methoden als coach graag toepassen.

ICM Coachingsopleiding en opleiding tot Loopbaancoach
2020 en 2021

Na mijn master heb ik een basis coachopleiding gevolgd om meer tools en gespreksvaardigheden te leren. Gezien mijn interesse in het coachen van mensen die werken of willen werken (en dit moeten combineren met een druk gezinsleven), heb ik ook de opleiding tot loopbaancoach gevolgd.

Coachen in Organisaties (Universiteit Utrecht)
2016

Tijdens mijn master kwam ik voor het eerst met het coachvak in aanraking en leerde ik 1:1 coachen aan de hand van de methodiek Organizational-Role-Analysis.

Veranderkundige MSc.
2017

Als veranderkundige ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van mensen tijdens veranderingen. Dit doe ik evidence based aan de hand van kennis uit onder andere de psychologie, antropologie en organisatiewetenschap. Weten wat wel/niet te doen op dit gebied is cruciaal in het coachvak, omdat verandering een grote rol speelt bij het aanpakken van problemen.

Politicoloog BSc.
2016

De kennis die ik als politicoloog heb opgedaan tijdens zowel de studie als in de praktijk, gebruik ik ook tijdens de coachsessies. Ik ben geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en begrijp hoe onze maatschappij werkt. Jouw plek in de maatschappij, waar je vandaan komt en hoe dit jou heeft gevormd hiernaar te kijken heeft invloed op waar je nu staat.